Nebankové pôžičky sú časovým prerozdeľovaním peňazí medzi veriteľom a dlžníkom. Povinnosťou dlžníka je splácať Nebankové pôžičky vo vopred dohodnutých splátkach. Veriteľ znásobí vďaka pôžičke svoje finančné prostriedky, pretože klient je povinný zaplatiť okrem jednotlivých splátok aj úrok.

Nebankové pôžičky sú zaujímavou možnosťou pre všetkých

Bankové úvery sú vhodné pre klientov s vysokou bonitou, teda pre tých, ktorí nemali problém so splácaním predchádzajúcich pôžičiek a nie sú v registri dlžníkov. Takýmto klientom je banka ochotná poskytnúť pôžičku s výhodnejším úrokom. Nebankové pôžičky sú najvýhodnejšie na celom finančnom trhu.

Ľudia, ktorí už skôr úver z akéhokoľvek dôvodu nespláca, nie sú vhodnými kandidátmi pre bankové úvery, pretože ich banky zvyčajne odmietnu. Nebankové pôžičky sú pre nich vhodnou variantou. Musí sa niekedy uchýliť k pôžičkám nebankovým, ktoré ponúkajú nebankové inštitúcie či jednotlivci.

Nebankových pôžičiek je celá rada. Existujú úvery bez registra, bez potvrdenia príjmu, úvery ihneď, do 24 hodín, úvery na zmenku alebo online. Nevýhodou nebankových pôžičiek sú vyššie úroky, výhodou zase to, že vedľajšie poplatky napríklad za poskytnutie pôžičky sú zriedkavé. Nebankové pôžičky klientovi vopred určí, koľko zaplatí.

Úroková sadzba

Úroková sadzba stanovuje úroky, ktoré musí dlžník veriteľovi zaplatiť. Sadzba je určovaná konkrétnym klientom podľa ich schopnosti splácať, ale aj podľa súčasnej situácie na finančnom trhu, podľa výšky úveru alebo doby splatnosti. Ak klient nezaplatí splátku v príslušnej miere včas, veriteľ mu pošle upomienku. Nebankové pôžičky potom nie sú dostatočne splatené.

Klient, ktorý nespláca, sa môže dostať až do insolvencie. Insolvencií rozumieme negatívny vývoj majetkovej situácie dlžníka, ktorý vyústil až v platobnú neschopnosť. Dlžník, ktorý má viac nesplatených pôžičiek a finančné záväzky dlhšie ako 30 dní po splatnosti, môže byť zaradený na žiadosť veriteľov do insolventného konania.