Termín City bank bratislava je na internete veľmi vyhľadávaným pojmom. Ak by ste sa chceli dozvedieť zaujímavé informácie aj o Citibank, ktorá pôsobí aj na slovenský, pozrite sa na nasledujúci text. Môžete si urobiť predstavu o tom, ako Citibank funguje a čo klientom ponúka. City bank bratislava je známy pojem, ktorému sa venuje veľa článkov.

Citibank poskytuje finančné služby nielen súkromným klientom, ale aj nadnárodným korporáciám. Zároveň ponúka produkty rôznym typom malých i stredných podnikov, ktoré pôsobia na území Slovenska. Vo Slovenskom republike pôsobí banka od roku 1995, kedy získala bankovú licenciu od Národnej banky Slovenska.

Finančná skupina Citi podporuje ekonomiku

Finančná skupina Citi je materskou spoločnosťou Citibank. Ide o významnú svetovú finančnú skupinu, ktorej história siaha až do roku 1812, kedy bola založená Citibank, jedna zo zakladajúcich spoločností. Jedná sa o spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou, ktorá si zakladá na novátorskom zmýšľanie a na kvalite vlastných služieb. Získala už celý rad ocenení, napríklad od časopisu Global Finance alebo od renomovaného časopisu Euromoney. V rokoch 1997, 1997 a 1999 bola ocenená aj jej slovenská pobočka ako "Najlepšia zahraničná banka na Slovenskom".

Citi sa snaží pomáhať rozvíjať ekonomiku štátu tým, že finančne prispieva do niekoľkých oblastí. Poskytuje kapitál rozvíjajúcim sa spoločnostiam, financuje vzdelávanie, podporuje rozvoj komunity. Zároveň sa snaží prispievať na dobrovoľníctvo, ktoré je pre mnoho ľudí veľmi dôležité a zlepšuje kvalitu ich života.