Určite poznáte pojem Československá banka. Ak nie, mali by ste si prečítať zaujímavé informácie o Československej obchodnej banke, ktorá má na Slovensku dlhú históriu. O termíne Československá banka zistíte veľa informácií v ďalších internetových článkoch. Teraz sa pozrite na základné fakty o ČSOB a tiež o jej finančnej skupine, ktorá zaisťuje banke finančnú istotu.

Finančná skupina ČSOB patrí medzi najväčšie finančné skupiny na Slovensku. Vyniká nielen portfóliom služieb a produktov, ale aj profesionálnym správaním zamestnancov k zákazníkom. Klienti ČSOB si môžu u banky zariadiť nielen hypotéku, ale aj spotrebiteľský úver, bežný účet, môžu využiť sporiace aj investičné produkty, ktoré pomôžu zhodnotiť ich financie. Do ČSOB patrí nielen banka, ale tiež sporiteľňa, poisťovňa, leasing a ďalšie odnože. Všetky si zakladajú na dôvere klienta a na tom, aby poskytovali profesionálne služby.

Dôležité dáta z histórie

Československá obchodná banka vznikla už v roku 1964, má teda na tuzemskom trhu dlhú tradíciu. Majoritným akcionárom bol v čase založenia banky štát prostredníctvom Štátnej banky Československej. Jediná ČSOB mohla zabezpečovať zahraničný obchod, vďaka čomu mal stáť nad týmto obchodom ten najlepší dohľad. Mohol ovplyvňovať všetky pôžičky v zahraničných menách na medzinárodných trhoch.

Služby sa rozvíjali už od roku 1989, kedy začala ČSOB ponúkať svoje služby novo vznikajúcim podnikateľom, ktorých bolo v tých rokoch naozaj veľa. Celé deväťdesiate roky sa stala štartom pre mnoho firiem. ČSOB vďaka tomu mohla rozšíriť aj sieť svojich pobočiek.