Iste už poznáte termín Bankomat prima banka. Ak nie, prečítajte si nasledujúci článok a zistíte viac zaujímavých informácií o Prima banke, slovenské banke, ktorá si získala za dobu svojho pôsobenia na tuzemskom trhu veľa klientov. Bankomat prima banka je obľúbený pojem, o ktorom si môžete prečítať viac informácií na ďalších internetových stránkach. Teraz sa pozrite na základné informácie o Prima banke, ktorá má na Slovenskom mnohoročnú tradíciu.

Prima banka má na Slovenskom korene už v roku 1993, teda pri vzniku samostatnej Slovenské republiky. Vtedy sa spojilo 193 slovenských obcí, ktoré založili Prvú komunálnu banku, ktorá sa špecializovala prevažne na financovanie miest a obcí z celej Slovenské republiky. Podporovala tak hospodárstvo celého Slovenska.

Banka sa snaží o jednoduchosť produktov

V priebehu času vstúpil do banky zahraničný investor a banka sa začala inovovať. Jej zameranie sa zmenilo, novo sa špecializovala hlavne na retailové bankovníctvo. Individuálni klienti si teda mohli v banke otvoriť bežný účet, ale tiež využiť celý rad ďalších služieb. Súčasný názov Prima banka získala banka až v roku 2012, kedy sa stala väčšinovým akcionárom stredoeurópska skupina Penta Investments. Ľudia si na nový názov pomaly zvykajú, napriek tomu je staré meno Dexia Banka stále v ich povedomie.

Banka sa snaží hlavne o jednoduchosť svojich produktov. Zároveň dbá na transparentnosť a rýchlosť služieb, ktoré klientom zaisťuje. Všetky produkty sú veľmi výhodné a banka sa snaží o individuálny prístup ku všetkým svojim klientom.